Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thongsuk/domains/thongsuk.org/public_html/inc/libdb.php on line 20
thongsuk.org
ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับเดือนนี้

(ชื่อเดิมคือวัดถ้ำพระผางาม)

วันที่/เดือน/ปี

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน

   
ทางวัดมีสถานที่พักทั้งแบบพักรวมในอาคารหรือ พักแยกเดี่ยว สำหรับที่พักแยกเดี่ยว จะมีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ปฏิบัติอยู่แต่ในบริเวณเพื่อเก็บอารมณ์ อย่างเคร่งครัด
ศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมเรือนเก็บอารมณ์หลังเล็กเรือนเก็บอารมณ์หลังเล็ก

  การเดินทางมา ณ วัดถ้ำพระผาคอก
 
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก(ชื่อเดิมคือวัดถ้ำพระผางาม) ตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บน เส้นทางระหว่างที่ตั้งอำเภอเวียงชัยไปอำเภอพญาเม็งราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ ที่สัปปายะ ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ผาคอกหากออกจากอำเภอเมือง เชียงราย จากสี่แยกถนนสายหลัก ( พะเยา - เชียงราย ) แยกไปทาง อำเภอเวียงชัย อำเภอ พ่อขุนเม็งราย โดยปกติออกได้สองแยกคือ สี่แยกทางไปอำเภอเวียงชัย เส้นทางนี้ไปจนถึงศูนย์มีระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ขับรถไปตามทางคดเคี้ยว ไม่ต้องเลี้ยวแยกซ้ายหรือขวา จะผ่านที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอเวียงชัย และตรงไป ทางบ้านหนองหลวง (ผ่านที่ทำการสถานีประมงน้ำจืดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของถนน ด้านขวามือจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ สังเกตง่าย) แล้วเข้าสู่เส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย เมื่อเข้าสู่เส้นทางอำเภอพญาเม็งรายแล้ว มีจุดสังเกตในระหว่างทาง คือ ภูเขาหินสูง ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งทางด้านซ้ายมือ แสดงว่ามาถูกทางแล้ว แสดงว่า อีกประมาณ ๖ กม. จะถึงทางแยก เข้าศูนย์ฯ ขับรถต่อไปอีกจนกระทั่งผ่านบ้านดอนศิลาผางาม ผ่านโรงเรียนดอนศิลา-ผางาม ซื่งตั้งอยู่ฝั่งขวามือติดถนน จากนั้นเข้าเขตบ้านป่าบง นับจากนี้ไปประมาณ ๒ กม. จะถึงทางแยกจากถนนใหญ่ เข้าศูนย์ฯ อยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรง ปากทางแยก จะมีป้ายชื่อชัดเจน ขับรถไปตามทางต่อไปอีกประมาณ ๑.๑๙ กม. ทางด้านขวามือจะเห็นเป็นทางขึ้นเขาเตี้ยๆ เข้าไปที่ศูนย์ฯ ซึ่งจะพบป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน ขับขึ้นไปอีกประมาณ ๔๐๐ เมตร สี่แยกแม่กรณ์ ไปทางอำเภอเทิง ออกจากแยกประมาณ ๖ กม . เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทางอำเภอพญาเม็งราย ผ่าน สนามกอล์ฟ สันติบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ด้านขวามือ ของถนน มุ่งไป สามแยกบ้านหนองหลวง (เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะเห็นสถานีประมงน้ำจืดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ และ หนองน้ำขนาด ใหญ่อยู่ด้านขวามือ) เลี้ยวขวา เข้า เส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เหมือนเส้นทางแรกจากสถานีขนส่งประจำจังหวัดเชียงราย ให้ขึ้นรถประจำทางที่วิ่งจากอำเภอเมืองไปอำเภอพญาเม็งราย แจ้งกับคนขับว่าจะไป ศูนย์ฯ หรือ ผาคอก ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม เมื่อรถวิ่งผ่านปากทางแยกของศูนย์ฯ ก็ลงเดินเข้าไป ประมาณ ๑.๑๙ กม. หรือ จะเลือกนั่งรถสองแถวเล็กที่สถานีขนส่งฯ ซึ่งอาจขอให้ส่งถึงหน้าทางเข้าศูนย์ฯ ได้ แล้วเดินขึ้นไปอีกเพียง ๔๐๐ เมตร โดยให้ค่ารถเพิ่มอีกเล็กน้อย
Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org