ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ

  อาคารชินะรังษี สมัยก่อนมีท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไม้ที่รื้อมาจากเรือนที่อาศัยของบิดาท่านนั้น ถวายให้เป็นวัสด ุก่อสร้างตามแบบ อนุรักษ์นิยมแด่พระอาจารย์เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมอบรมเยาวชน ตามแนวปณิธาน ของพระอาจารย ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาโดยใช้ชื่อเรือนว่า"เจริญ ชินะรังษี" ตามชื่อบิดาจึงเป็นเรือน พักอาศัย หลังแรก ที่รองรับ ให้แก่คณะ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาเป็นคณะใหญ่ ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี พระอาจารย์ได้ออกแบบเป็นเรือนสองชั้น ชั้นบนแยกขึ้นบันได ที่แยกตัวออก มาต่างจาก ทำให้แยกกันอยู่ได้สองกลุ่ม (ชั้นบน-ล่าง)โดยมากให้กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงอาศัย
  อาคารชินะรังษี สมัยก่อนมีท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไม้ที่รื้อมาจากเรือนที่อาศัยของบิดาท่านนั้น ถวายให้เป็นวัสด ุก่อสร้างตามแบบ อนุรักษ์นิยมแด่พระอาจารย์เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมอบรมเยาวชน ตามแนวปณิธาน ของพระอาจารย ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาโดยใช้ชื่อเรือนว่า"เจริญ ชินะรังษี" ตามชื่อบิดาจึงเป็นเรือน พักอาศัย หลังแรก ที่รองรับ ให้แก่คณะ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาเป็นคณะใหญ่ ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี พระอาจารย์ได้ออกแบบเป็นเรือนสองชั้น ชั้นบนแยกขึ้นบันได ที่แยกตัวออก มาต่างจาก ทำให้แยกกันอยู่ได้สองกลุ่ม (ชั้นบน-ล่าง)โดยมากให้กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงอาศัย
 
  อาคารชินะรังษี สมัยก่อนมีท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไม้ที่รื้อมาจากเรือนที่อาศัยของบิดาท่านนั้น ถวายให้เป็นวัสด ุก่อสร้างตามแบบ อนุรักษ์นิยมแด่พระอาจารย์เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมอบรมเยาวชน ตามแนวปณิธาน ของพระอาจารย ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาโดยใช้ชื่อเรือนว่า"เจริญ ชินะรังษี" ตามชื่อบิดาจึงเป็นเรือน พักอาศัย หลังแรก ที่รองรับ ให้แก่คณะ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาเป็นคณะใหญ่ ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี พระอาจารย์ได้ออกแบบเป็นเรือนสองชั้น ชั้นบนแยกขึ้นบันได ที่แยกตัวออก มาต่างจาก ทำให้แยกกันอยู่ได้สองกลุ่ม (ชั้นบน-ล่าง)โดยมากให้กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงอาศัย

Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org