ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ

  อาคารชินะรังษี สมัยก่อนมีท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไม้ที่รื้อมาจากเรือนที่อาศัยของบิดาท่านนั้น ถวายให้เป็นวัสด ุก่อสร้างตามแบบ อนุรักษ์นิยมแด่พระอาจารย์เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมอบรมเยาวชน ตามแนวปณิธาน ของพระอาจารย ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาโดยใช้ชื่อเรือนว่า"เจริญ ชินะรังษี" ตามชื่อบิดาจึงเป็นเรือน พักอาศัย หลังแรก ที่รองรับ ให้แก่คณะ ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาเป็นคณะใหญ่ ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี พระอาจารย์ได้ออกแบบเป็นเรือนสองชั้น ชั้นบนแยกขึ้นบันได ที่แยกตัวออก มาต่างจาก ทำให้แยกกันอยู่ได้สองกลุ่ม (ชั้นบน-ล่าง)โดยมากให้กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงอาศัย
  อาคารเก็บอารมณ์หลังใหม่
เมื่อมีผู้มาปฏิบัติมากขึ้น ทั้งจากนักเรียน และกลุ่มคนทำงาน ทั้งที่มาจากท้องถิ่น กรุงเทพฯ และทั่ว ๆ ไป พระอาจารย์ก็ดำริที่จะขยายสถานที่พักเพิ่มเติม จะรองรับการมาปฏิบัติธรรมหลายกลุ่ม ในขณะเดียวกันได้ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธา อยากที่จะส่งเสริมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนกัน จึงได้แสดงความประสงค์บริจาคปัจจัยสร้างอาคารเก็บอารมณ์หลังใหม่ขึ้น มีสองชั้น ๆ ละ ๔ ห้องรวมเป็น ๘ ห้อง แต่ละห้องกว้างขวางดี ใช้เดินจงกรมได้ ๒ คน มีห้องน้ำในตัว ใช้รองรับกลุ่มครูและผู้ใหญ่ทั่วไป 
     
  เรือนเก็บอารมณ์หลังเล็ก
เรือนนี้ออกแบบมากระทัดรัด ใช้เก็บอารมณ์แยกเดี่ยว มีห้องน้ำในตัวและยกพื้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงมดแมลงได้เป็นอย่างดี ข้างในเรียบง่าย มีช่องรับแสงบนเพดาน มีช่องเก็บสัมภาระเจาะติดกับฝาผนัง ไม่เกะกะรบกวนการเดินจงกรมในห้องทราบว่าพระอาจารย์ออกแบบจากประสบการณ์ที่มี สมัยที่อยู่พัฒนาที่วัดอัมพวันทีมงานหลายท่านได้เคยอาศัยเรือนแห่งนี้ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องจากแยกเรือนออกมา ให้ห่างจากศาลาปฏิบัติธรรมพอประมาณ(๑๐๐ -๒๐๐ เมตร) จึงไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงของเด็กนักเรียนในขณะที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน ใช้รองรับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ที่ต้องการเก็บอารมณ์อย่างเคร่งครัดบางครั้งก็บริการชั่วคราวให้แก่พระปฏิบัติที่มาจากที่อื่นได้ด้วย
 

Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org