ติดต่อทางวัด | รวมรูปภาพ   ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
  การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม
 

สัมภาระต่างๆ เราก็ไม่ควรติดตัวอะไรไปมากมายครับ โดยเฉพาะทรัพย์สินหรือของมีค่ามิต้องนำไปด้วย เพราะในการเข้าปฏิบัติธรรม จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหาร หลวงพ่อท่านให้ครับ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียว ดังนั้นสัมภาระต่างๆ ก็เอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับ

ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

การแต่งกายของผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของทางวัด เช่น ผู้หญิงจำเป็นจะต้องนุ่งผ้าถุงสีขาว ไม่ควรสวมกางเกง เราต้องหัดฝืนใจตนเพราะการฝึกปฏิบัตินั้น จะเป็นการฝืนใจตนเองทั้งสิ้นครับ หากตามใจตน ตามความเคยชิน ความถนัดของตนเองตั้งแต่ชุดปฏิบัติธรรมแล้ว ท่านจะปฏิบัติให้ได้ผลได้อย่างไรครับ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงตนเฉพาะบุคคล ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ชุดนอนจะใส่ชุดปฏิบัติธรรมก็ได้ ผู้หญิงสามารถใส่กางเกงได้ หากใส่ชุดอื่น หากกระทำได้ก็ควรเป็นสีขาวไม่มีลาย ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ การใช้เครื่องปะทินผิวทุกอย่าง เช่น แป้ง ครีม เพราะต้องรักษาศีล ๘ ครับ

  ข้อควรปฏิบัติระหว่างปฏิบัติธรรม
 

ระลึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบทนี้อย่าได้ขาด
"ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมโดย กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ทำความเพียรให้มากแล้ว ไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดปลิโพธิกั
งวลให้หมด (พะว้าพะวัง ห่วงโน้น ห่วงนี่ ห่วงนั่น)ท่านจะไม่ขาดทุน"
ศึกษา "ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์" ให้หมดเสียก่อน
ไม่พูดคุยกัน ไม่คะนองวาจา ไม่โทรศัพท์ และไม่อ่านหนังสือ ตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัด
ไม่ทำเสียงดัง เดินต้องสำรวม กำหนดสติตลอดเวลา
เข้าฝึกตรงตามตารางไม่เกียจคร้าน
สำรวมตนอยู่ในเขตภาวนา อย่าไปเดินซื้อของ อย่าเดินสำรวจรอบๆ บริเวณวัด
ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม ตามที่หลวงพ่อสอนเท่านั้น

พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนมาตลอดชีวิตของท่าน โดยมุ่งเน้นให้พวกเรา "สร้างบุญ" โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ท่านปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านกระทำกิจนี้ให้สมบูรณ์ก่อน อย่าพะวงกับการ "ทำบุญ" ในระหว่างที่ปฏิบัติธรรม เช่น การตักบาตร การสมทบทุนช่วยทางวัดในด้านต่างๆ เพราะเมื่อท่านพะวงอยู่กับสิ่งนี้แล้ว ก็เท่ากับการ "สร้างบุญ" ของท่านไม่ต่อเนื่อง ไม่ตัดปลิโพธิกังวลทั้งหลายตามที่หลวงพ่อสอน

ขอให้ท่าน "ทำบุญ" เมื่อได้ "สร้างบุญ" จากการปฏิบัติวิปัสสนาเสร็จสิ้นตามจำนวนวันแล้ว เมื่อทำการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมา "ทำบุญ" ในลำดับต่อไปครับ

บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อาจไม่ถูกใจเรา แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า เรามาที่นี่เพื่อพัฒนาตนเอง หรือฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็ง มีความอดทน และมีสติสมาธิที่แน่วแน่เพื่อให้สามารถ ลด ละ เลิกในสิ่งที่เป็นอกุศล ควรกำหนดสติตลอดเวลาครับ


การเดินทางมา ณ วัดถ้ำพระผาคอก

โดยรถยนต์ส่วนตัว

หากออกจากอำเภอเมือง เชียงราย จากสี่แยกถนนสายหลัก ( พะเยา - เชียงราย ) แยกไปทาง อำเภอเวียงชัย อำเภอ พ่อขุนเม็งราย โดยปกติออกได้สองแยกคือ สี่แยกทางไปอำเภอเวียงชัย เส้นทางนี้ไปจนถึงศูนย์มีระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ขับรถไปตามทางคดเคี้ยว ไม่ต้องเลี้ยวแยกซ้ายหรือขวา จะผ่านที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอเวียงชัย และตรงไป ทางบ้านหนองหลวง (ผ่านที่ทำการสถานีประมงน้ำจืดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของถนน ด้านขวามือจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ สังเกตง่าย) แล้วเข้าสู่เส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย เมื่อเข้าสู่เส้นทางอำเภอพญาเม็งรายแล้ว มีจุดสังเกตในระหว่างทาง คือ ภูเขาหินสูง ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งทางด้านซ้ายมือ แสดงว่ามาถูกทางแล้ว แสดงว่า อีกประมาณ ๖ กม. จะถึงทางแยก เข้าศูนย์ฯ ขับรถต่อไปอีกจนกระทั่งผ่านบ้านดอนศิลาผางาม ผ่านโรงเรียนดอนศิลา-ผางาม ซื่งตั้งอยู่ฝั่งขวามือติดถนน จากนั้นเข้าเขตบ้านป่าบง นับจากนี้ไปประมาณ ๒ กม. จะถึงทางแยกจากถนนใหญ่ เข้าศูนย์ฯ อยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรง ปากทางแยก จะมีป้ายชื่อชัดเจน ขับรถไปตามทางต่อไปอีกประมาณ ๑.๑๙ กม. ทางด้านขวามือจะเห็นเป็นทางขึ้นเขาเตี้ยๆ เข้าไปที่ศูนย์ฯ ซึ่งจะพบป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน ขับขึ้นไปอีกประมาณ ๔๐๐ เมตร สี่แยกแม่กรณ์ ไปทางอำเภอเทิง ออกจากแยกประมาณ ๖ กม . เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทางอำเภอพญาเม็งราย ผ่าน สนามกอล์ฟ สันติบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ด้านขวามือ ของถนน มุ่งไป สามแยกบ้านหนองหลวง (เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะเห็นสถานีประมงน้ำจืดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ และ หนองน้ำขนาด ใหญ่อยู่ด้านขวามือ) เลี้ยวขวา เข้า เส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เหมือนเส้นทางแรก

โดยรถประจำทาง

จากสถานีขนส่งประจำจังหวัดเชียงราย ให้ขึ้นรถประจำทางที่วิ่งจากอำเภอเมืองไปอำเภอพญาเม็งราย แจ้งกับคนขับว่าจะไป ศูนย์ฯ หรือ ผาคอก ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม เมื่อรถวิ่งผ่านปากทางแยกของศูนย์ฯ ก็ลงเดินเข้าไป ประมาณ ๑.๑๙ กม. หรือ จะเลือกนั่งรถสองแถวเล็กที่สถานีขนส่งฯ ซึ่งอาจขอให้ส่งถึงหน้าทางเข้าศูนย์ฯ ได้ แล้วเดินขึ้นไปอีกเพียง ๔๐๐ เมตร โดยให้ค่ารถเพิ่มอีกเล็กน้อย

Copyright ©2007 tongsuk.org All Rights Reserved web site e-mail: webmaster@thongsuk.org